Wat gaat André doen bij Grafisch Lyceum Rotterdam?

Onze eigen André is toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Grafisch Lyceum Rotterdam. Bij het Grafisch Lyceum Rotterdam draait alles om innovatief onderwijs op het gebied van media, design en technologie. Een voortdurende ambitie om kwalitatief en innovatief beroepsonderwijs te verzorgen voor studenten, bedrijven en zelfstandige professionals in de creatieve industrie is wat hen drijft. Dat is ook één van de redenen waarom André zich bij hen aansluit.

“De meerwaarde van creativiteit onder de aandacht brengen, inspireren en zelf blijven leren. Dat is de reden dat ik toegetreden ben tot de Raad van Toezicht van het Grafisch Lyceum van Rotterdam. Daarbij vind ik het GLR als  kennisinstituut van hoog niveau een (te) goed bewaard geheim”.

Als lid van Raad van Toezicht gaat André onder andere zorgen voor een goed College van Bestuur en fungeert hij als klankbord voor hen. Meer kwaliteit, meer creativiteit en meer deskundigheid. “Een functie die dus goed past bij mijn persoonlijke missie en in het verlengde ligt van wat ik doe met VideoAgency”.Bekijk ook