Animatie Tegen
Huiselijk Geweld

In deze animatie voor Gemeente Rotterdam wordt duidelijk welke mogelijkheden de gemeente biedt wanneer er sprake is van huiselijk geweld. Door professionals te steunen inzicht te geven in (een deel van) het aanbod van interventies. Soms is dat namelijk nog niet helemaal helder en zo kunnen professionals makkelijk te interventies vinden. Dit zorgt ervoor dat slachtoffers op een juiste manier kunnen worden doorverwezen. Meer over de aanpak van Gemeente Rotterdam vind je hier.Bekijk ook