Uitleg Animatie Rijkswaterstaat

Vleermuizen zijn gevoelig voor lichtverstoring. Zowel bij hun verblijfplaatsen, op vliegroutes als in hun jachtgebied. Vooral straatverlichting kan leiden tot pijnlijke verblinding bij deze nachtdieren. Het blauwe en ultraviolette licht dat straatlantaarns uitstralen, nemen vleermuizen zeer sterk waar. Daarom heeft VideoAgency in samenwerking met Tappan een animatie gemaakt voor Rijkswaterstaat over de ontwikkelde vleermuisvriendelijke batlamp.

Kijk voor meer informatie op de pagina: rws.nl/batlamp