2D en 3D motion graphics in Smartport-Futuremovie

Deze 2D en 3D motion graphics Futuremovie is door VideoAgency in samenwerking met Smarport gemaakt. Dit ter gelegenheid van de Summit 2018 – Connecting the Future.  De video dient als ‘wake-up call’ om de wetenschappelijke kennis die gedeeld is toe te passen in de haven.

Afwisseling van 2D en 3D motion graphics

Het doel is om verschillende toekomstgerichte innovaties te belichten. Hiervoor is gebruik gemaakt van een combinatie van 2D en 3D motion graphics. Verschillende soorten beelden wisselen elkaar af. Zoals landkaarten, UI-interface schermen, 3D modellen en typografische elementen. Zo komen de kernthema’s innovatie en research duidelijk naar voren.

Moderne en toekomst gerichte video

Er is door VideoAgency veel aandacht besteed aan de samenhang van de beelden. Zo is er gelet op het ​kleur-​ ​en​ ​vormgebruik,​ ​de schaal en​ ​ordening,​ ​maar ook herhaling​ ​en​ ​beweging. Dit zorgt voor eenheid en daarmee voor rust. Complexe informatie en specifieke kernbegrippen zijn eenvoudig en met heldere beelden duidelijk gemaakt. Zo geeft de video een goed beeld van de hightech​ ​mogelijkheden die er in de nabije toekomst zijn. Modern en toekomst gericht. Daar houden we van.Bekijk ook