Provincie Zuid-Holland
animatie Omgevingsbeleid

Op dit moment is het provinciale beleid nog verspreid over vele beleidsnota’s, verordeningen en programma’s. Dit komt een effectieve uitvoering niet ten goede en werkt belemmerend voor de realisatiekracht van de provincie. Provincie Zuid-Holland wil dat initiatiefnemers en belanghebbenden in Zuid-Holland op een transparante en toegankelijke manier het beleid kunnen raadplegen zodat ze weten waar de provincie voor staat. De provincie doet dit niet omdat het nu al moet van de Omgevingswet, maar vanuit eigen motivatie om de maatschappelijke opgaven beter te bedienen. De Omgevingswet drijft op dezelfde maatschappelijke behoefte en is een goede duw in de rug. Om deze reden vindt de provincie het belangrijk om nog in deze bestuursperiode (2015-2019) een betekenisvolle stap te zetten, door tientallen huidige beleidsnota’s en verordeningen te vervangen door een digitaal Omgevingsbeleid.

Dit draagt niet alleen bij aan de eigen realisatiekracht, maar laat ook de vernieuwde werkwijze in de geest van de Omgevingswet zien aan partners.

OPDRACHT

Provincie Zuid-Holland wil voor de professionele gebruikers van het Omgevingsbeleid (medewerkers van de gemeente, waterschappen, omgevingsdiensten, het Rijk, bedrijven, etc.) een animatie die binnen 2 minuten de uitgangspunten van het vernieuwde provinciale omgevingsbeleid uitlegt.



Bekijk ook