Rotterdam in 3D

Het 3D stadsmodel van Rotterdam kan een belangrijke bron van informatie zijn voor verschillende toepassingen van de omgevingswet. Daarom is een proef gestart om de meerwaarde van het gebruik van 3D data bij de omgevingswet aan te tonen. De meerwaarde van 3D in de omgevingswet is lastig in woorden uit te drukken, waardoor gemeente Rotterdam het wil verduidelijken door het in beeld te brengen. Door de mogelijkheden te laten zien, is de meerwaarde beter te begrijpen. Het doel van de film is het belang en de bruikbaarheid van 3D data binnen de thema’s geluid, zon en schaduw, bouwhoogte en –volume voor de omgevingswet te visualiseren.

De film gaat over de kansen en mogelijkheden van Rotterdam 3D in relatie tot de omgevingswet voor externe gebruikers, dus projectontwikkelaars, architecten, burgers en woningcorporaties. De systematiek is bruikbaar voor grote bouwprojecten, maar ook voor bijvoorbeeld een uitbouw of dakkapel.

De film legt de toepassing van 3D informatie in de planfase van een (bouw)project ten behoeve van de omgevingswet uit. Het gebruik van 3D informatie zorgt ervoor dat gebruikers, betrokkenen en gemeente hetzelfde beeld hebben. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning moest men nog de tekstuele regelgeving vertalen naar de situatie in de omgeving, waardoor iedereen het anders kan interpreteren. Door het in 3D te visualiseren is meteen duidelijk welke ruimte beschikbaar is en is de impact van een plan op de omgeving zichtbaar. Ook maakt de film duidelijk wat Rotterdam 3D kan betekenen in de communicatie richting burgers/ondernemers/omgeving bij het maken van plannen voor (bouw)projecten.Bekijk ook