Video Campagne ‘Meld Discriminatie Nu’

Je afkomst, huidskleur, seksualiteit of levensovertuiging zouden er niet toe mogen doen voor je kansen in het leven. Dat vindt ook de Gemeente Rotterdam. De gemeente wilt juist dat de tegenstellingen verdwijnen en dat mensen weer met elkaar verbinden. Uit onderzoek blijkt echter dat 18% van de Rotterdammers wél ervaring heeft met discriminatie. Hiervan gaat het bij bijna de helft om ras. Mogelijk liggen die cijfers nog veel hoger, want veel mensen weten nog niet waar zij melding kunnen doen en hoe dit werkt.

Video campagne ‘Meld discriminatie nu’

Het actieprogramma ‘Relax. Dit is Rotterdam’ moet ervoor zorgen dat deze kennis vergroot. Onderdeel hiervan is de video campagne ‘Meld Discriminatie nu’ in samenwerking met RADAR (het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie). Kernbegrippen van de campagne zijn verbinden, handhaven en gelijkwaardigheid. Waarom deze campagne? Ten eerste omdat Rotterdammers zich bewust mogen worden van het feit dat discriminatie nog steeds een issue is in de stad. Maar ook moeten zij weten waar zij discriminatie kunnen melden als er sprake van is. Gemeente Rotterdam heeft VideoAgency gevraagd om een animatievideo en een aantal videoportretten te maken, die dit duidelijk maken én de kernwoorden vasthouden.

Meer informatie of melding doen: http://melddiscriminatie.nu/ Bekijk ook