Video Rotterdamse LeerWerk akkoord

Overheid, onderwijs en bedrijfsleven hebben hun krachten gebundeld in het Rotterdamse LeerWerkAkkoord. Dit hebben zij gedaan om de komende zes jaar te werken aan een gezamenlijke aanpak om vraag en aanbod van werk structureel bij elkaar te brengen. Rotterdammers aan het werk krijgen én houden. Dat is waar naar gestreefd wordt. Investeren en innoveren op het gebied van scholing, werving, begeleiding en re-integratie zijn hierbij van belang. Aan VideoAgency de vraag om samen met Roos & van de Werk hier een video over te maken voor de Gemeente Rotterdam. Zie hier het eindresultaat. Voor meer informatie over het akkoord klik je hierBekijk ook