Profiel video Mammoet

Mammoet wilde een aantal projecten, die zij uitgevoerd hadden, door middel van een corporate videoreportage onder de aandacht brengen bij zijn doelgroep. Zo willen ze laten zien waar Mammoet voor staat en hoe zij deadlines naar voren halen. Mammoet verplaatste bijvoorbeeld havenkranen in Spanje vanuit verschillende havens waardoor het mogelijk werd om te optimaliseren.

Video moet kernwaarden laten zien

Met de videoreportage wilden ze potentiële klanten interesseren voor soortgelijke projecten, maar ook wilden ze aan de wereld laten zien wat ze doen. Want het is relatief onbekend. De kernwaarden van Mammoet goed naar voren te laten komen, was een absolute must.

Bestaand materiaal en nieuwe animaties

VideoAgency is vanuit dat oogpunt aan de slag gegaan om de video te produceren. De video is opgebouwd uit aangeleverd ruw materiaal en verrijkt met door VideoAgency geproduceerde animaties. En eerlijk is eerlijk: het eindresultaat mag er zeker zijn!