Blomsma Signage

Een corporate video moet de juiste sfeer en doelstelling vertegenwoordigen. Deze video laat de Why van dit bedrijf zien en hoe veiligheid wordt toegepast. Lees meer over de video op deze pagina.

Situatie

Blomsma Signs & Safety wil laten zien wat de impact van haar werk is. Veiligheid boven alles en dat op een hele duidelijke manier. Om dit op een aansprekende manier in beeld te brengen hebben we natuurlijk tankmarkering en veiligheidssignalering gefilmd. Centraal staan de passie van de werknemers en de cultuur van het bedrijf; deze hebben we op een anders dan andere manier visueel gemaakt. 

 

Regie: Jasper Wessels
Camera: Nanko Goeting

Doelstellingen en aanpak

In de corporate video moet duidelijk naar voren komen dat Blomsma Signs & Safety over specifieke kennis beschikt op het gebied van signaleringen en vluchtrouteplanning en internationale ervaring heeft  met de verzorging van de signalering op industriële, maritieme- en offshore-locaties. Tevens moet de kennis over specifieke materiaaleigenschappen en wijze van monteren duidelijk onder de aandacht worden gebracht. 

De mensen van Blomsma Signs en Safety maken het verschil. De ervaring en deskundigheid van de  engineers en monteurs van Blomsma Signs & Safety worden daadkrachtig in beeld gebracht. We willen daarbij ook duidelijk de passie voor het vak naar voren laten komen in de film. De kern of rode draad in de film wordt wat ons betreft het vakmanschap en het enthousiasme van Blomsma Signs & Safety. De kijker wordt meegenomen in het verhaal van Blomsma Signs & Safety. Dit doen we door sterke en internationaal aansprekende copy te schrijven die de basis vormt voor de film. In het verhaal moeten de kernwaarden van Blomsma Signs & Safety goed naar voren komen.  

 

Aanpak

De film moet overtuigen; de focus moet, zoals gezegd, liggen op kennis, kundigheid en passie van de engineers en monteurs. Het hele proces dat Blomsma verzorgt komt terug  in beeld; dit vormt de structuur van de film; van de planning en tekeningen op de ontwerptafel en de  technische aspecten van het productietraject tot het plaatsen van de signalering op locatie. De copy wordt in de film gebruikt als voice-over en dient als de basis voor de gehele visualisatie.  We visualiseren naar aanleiding van de geschreven copy korte scènes. Deze voice-over moet het verhaal overtuigend, rustig en gedragen overbrengen.  

Aangeleverd materiaal kan in de film verwerkt worden, mits het beeld aan de minimale kwalitatieve eisen voldoet en het ook qua beeldstijl te integreren is met het overige materiaal. Met close up- of macrobeelden draaien van de verschillende onderdelen in het proces, om zo tot in detail het vakmanschap te tonen. Macrobeelden zijn beelden die op korte tot zeer korte afstand van onderdelen van mensen of voorwerpen gemaakt worden, met de bedoeling ze  zo groot mogelijk af te beelden, zodat details zichtbaar worden. Doordat deze beelden zo inzoomen en zeer dicht op de verschillende handelingen zitten wordt een focus en detaillistische aandacht gecreëerd in het proces. Deze beelden kunnen variëren van het ontwerpen of uittekenen van vluchtroutes op de tekentafel  tot het daadwerkelijke plaatsen van signalering.

Verschillende formaten

Er is gekozen voor 16:9, omdat de video gemaakt is voor Linkedin en om voor online om potentiële leads te laten kennismaken met de meerwaarde en met het gedachtengoed van Blomsma. 

De beelden worden ook gebruikt in andere communicatiemiddelen zoals powerpoint-presentaties, folders, beurs stands en voor social media. Zo ontstaat ook een consistentie in beeldtaal voor alle uitingen van Blomsma Signs & Safety.

       

De film moet overtuigen; de focus moet, zoals gezegd, liggen op kennis, kundigheid en passie van de engineers en monteurs.